فوم بسته بندی

یخدان یوکا مدل زد ۳

Posted on

معرفی: یخدان یوکا Yucca  مدل Z3 جز یخدانهای خاص با اندازه بسیار کوچک محسوب می شود. این یخدانها دارای بدنه صاف می باشد. یکی از کاربردهای ویژه این یخدان حمل و صادرات زالو و دارو ها در مقدار کم می باشد. اندازه : ظرفیت حمل: ظرفیت حمل یخدان یوکا Yucca  مدل Z3 بوسیله تریلر کانتین […]