فوم بسته بندی

یخدان یونولیتی کوچک یوکا مدل زد ۲

Posted on

معرفی: یخدان یونولیتی کوچک یوکا Yucca  مدل Z2 جز یخدانهای خاص با اندازه بسیار کوچک محسوب می شود. این یخدانها دارای بدنه صاف می باشد. یکی از کاربردهای ویژه این یخدان حمل و صادرات دارو ها و مواد حساس ( مانند نمونه های آزمایشگاهی، بوتاکس)  در مقدار کم می باشد. بدنه ضخیم و ساختار مستحکم که […]

فوم بسته بندی

یخدان یوکا مدل زد ۳

Posted on

معرفی: یخدان یوکا Yucca  مدل Z3 جز یخدانهای خاص با اندازه بسیار کوچک محسوب می شود. این یخدانها دارای بدنه صاف می باشد. یکی از کاربردهای ویژه این یخدان حمل و صادرات زالو و دارو ها در مقدار کم می باشد. اندازه : ظرفیت حمل: ظرفیت حمل یخدان یوکا Yucca  مدل Z3 بوسیله تریلر کانتین […]