فوم بسته بندی

یخدان یوکا سری-پی

Posted on

معرفی: یخدان یوکا سری “پی” به صورت سریهای سه تایی و چهارتایی، یخدان یونولیتی با قابلیت جایگیری درون هم می باشد. جایگیری درون هم باعث کاهش هزینه های حمل و انبارداری برای مصرف کنندگانی که اندازه مختلف نیاز دارند، می گردد. یخدانهای سری لوکس (پی) صادراتی دارای کیفیت بسیار بالا و بدنه های محکم و […]