عایق

عایق لوله الاستومریک

Posted on
عایق لوله الاستومریک

عایق های الاستومریک نسل جدیدی از عایقها می باشند که دارای رفتار بسیار خوبی از نظر مقاومت در برابر عوامل محیطی بوده و دارای ضریب انتقال حرارت پایینی می باشد. این فومها در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید مقاوم بوده و دارای نصب راحتی می باشند. از مهمترین پارامترهای انتخاب یک عایق مناسب ضریب انتقال […]