فوم لوله و نمونه آزمایشگاه

فوم های قابل استفاده در بسته بندی و نگهداری لوله ها و نمونه های آزمایشگاهی در انواع مختلف برای کاربردهای گوناگون در این مجموعه تولید می شوند:

۱- فوم بسته بندی لوله آزمایش

این فوم جهت بسته بندی لوله های آزمایشگاهی کاربرد دارد. همچنین می توان از آن برای قراردادن لوله های آزمایش قبل یا بعد از نمونه گیری بهره گرفت.

این فوم به گونه ای طراحی شده که از قابلیت قرارگیری رو هم برخوردار می باشد.

مشخصات:

ابعاد: ۳۷۵ در ۲۶۵ در ۹۰ م م

تعداد لوله آزمایش در هر شیت : ۱۵۰ عدد

قطر حفره های لوله آزمایشگاه: ۱۸ م م

عمق حفره های لوله آزمایش : ۵۳ م م

۲- فوم خونگیری لوله آزمایشگاه

این فوم جهت قراردادن لوله های آزمایش قبل یا بعد از نمونه گیری بهره گرفت.

مشخصات:

ابعاد: ۱۲۰ در ۵۰ در ۳۰ م م

تعداد لوله آزمایش در هر شیت : ۱۰ عدد

قطر حفره های لوله آزمایشگاه: ۱۷ م م

عمق حفره های لوله آزمایش : ۲۷ م م

۳- فوم بسته بندی نمونه های آزمایشگاهی

این فوم جهت بسته بندی و ارسال نمونه های آزمایشگاهی قابل استفاده می باشد.

مشخصات:

ابعاد هر نیمه: ۲۴۵ در ۱۸۰ در ۹۵ م م

پس از قرارگیری فوم دوم به عنوان درب ارتفاع کل بسته ۱۹۰ م م خواهد بود

تعداد نمونه آزمایش در هر بسته : ۶ عدد

قطر حفره های نمونه آزمایشگاه: ۶۶ م م

عمق حفره های نمونه آزمایش (در هر نیمه) : ۷۸ م م

برای دریافت قیمت و سفارش این محصول با ما تماس بگیرید.