شناور تور ماهیگیری

بویه صیادی پاشتری کیوال تخته تور

انواع فانوسی و بویه پا شتری، قطعات یونولیتی جهت شناور نگه داشتن تور ماهیگیری روی آب در انواع  مختلف.

تولید انواع بویه صیادی با کیفیت و دوام بالا در انواع مختلف از قبیل:

بویه تخته تور ساده:

بویه صیادی تخته تور
بویه صیادی تخته تور

این بویه ها از پلی استایرن فشرده با استفاده از روش تزریق تهیه شده و از استحکام و دوام بالایی برخوردار می باشد. در این قطعه محل ویژه عبور طناب تعبیه شده که با واشرهای مقاوم تقویت شده تا فشار طناب باعث ازهم پاشیدگی محصول نشود.

بویه تخته تور رنگ شده:

بویه صیادی تخته تور رنگی
بویه صیادی تخته تور رنگی

بویه های رنگ شده در دریا بهتر دیده شده و باعث راحتی کار صیادان و جلوگیری از برخورد دیگر شناورها با تور می شود. این بویه ها از پلی استایرن فشرده با استفاده از روش تزریق تهیه شده و از استحکام و دوام بالایی برخوردار می باشد. در این قطعه محل ویژه عبور طناب تعبیه شده که با واشرهای مقاوم تقویت شده تا فشار طناب باعث ازهم پاشیدگی محصول نشود. برای رنگ آمیزی محصول از رنگهای ویژه دریایی بهره گرفته شده تا در مقابل شرایط تهاجمی آب دریا به خوبی مقاومت نماید.

بویه پاشتری:

بویه صیادی پاشتری
بویه صیادی پاشتری

بویه تور ماهیگری پاشتری تهیه شده از پلی استایرن فشره با محل عبور طناب تقویت شده.

بویه استوانه ای ( بویه کیوال):

بویه صیادی کیوال استوانه ای
بویه صیادی کیوال استوانه ای

بویه صیادی کیوال ۱۰ سانتی تهیه شده از پلی استایرن فشرده به روش تزریق دارای محل عبور طناب تقویت شده.

بویه ماهی

بویه گوشواره ای

 

شناورهای مکعب مستطیل ساده ( بویه فانوسی ):

این شناورها به روش برش از پلی استایرن تهیه شده و دارای اندازه های گوناگونی می باشند. معمولترین اندازه ها عبارتند از:

۱۰۰*۱۲*۲۰ سانتیمتر     20*20*20 سانتیمتر   30*30*30 سانتیمتر   40*40*40 سانتیمتر   

 

تصاویر مربوط به انواع شناورهای ماهیگیری

برای دریافت قیمت تماس بگیرید.